CASE STUDY

Case study to doskonała forma treningu umiejętności wymaganych w każdym zawodzie związanym z finansami i analizą danych. Pod wodzą ekspertów przygotujecie się na starcie z rzeczywistymi problemami biznesowymi. Case studies przeprowadzą firmy: Deloitte, EY, KPMG, PwC, Solon, OC&C oraz Profitia.

Deloitte_Logo.png
ey.png
kpmg2.png

Digital (R)evolution - strategia cyfrowa dla dużej sieci
handlowe

PONIEDZIAŁEK 19 MARCA | 14:00 - 18:00 | siedziba partnera | polski 

Podczas warsztatu wcielicie się w rolę konsultantów opracowujących strategię cyfrową i omnichannel dla jednej z największych sieci handlowych.  Rozpoczynając od analizy sytuacji pomożecie zrozumieć zarządowi, które trendy cyfrowe mogą być szansą bądź zagrożeniem dla modelu biznesowego. Nakreślicie opcje strategiczne dla cyfrowej transformacji oraz zdefiniujecie inicjatywy, dzięki którym sieć handlowa będzie mogła być o krok przed konkurencją. Dowiecie się jak rozwój cyfrowy wpływa na generowanie nowych strumieni przychodów i oszczędności kosztów oraz zastanowimy się, czym dla klasycznej branży retailowej może być „market disruption.

Symulacja Scrum poprzez budowanie konstrukcji z klocków –
case study

piątek 23 marca | TBA | siedziba partnera | polski

Scrum jest najpopularniejszą metodyką wykorzystywaną w realizacji projektów IT opartych na Agile. Pozwala szybko reagować na zmieniające się wymagania klienta oraz dostarcza produkt, który posiada realną wartość biznesową. Podczas warsztatów studenci będą mieli możliwość zrozumienia metodyki Scrum. Warsztat rozpoczniemy krótkim wprowadzeniem do metodyki SCRUM (zalecane jest wcześniejsze przygotowanie się). Następnie dzielimy się na zespoły 4-5 osobowe, wybieramy role i rozpoczynamy pracę w sprintach. Wykonujemy wszystkie spotkania SCRUMowe i budujemy konstrukcję z klocków na bazie User Stories. W kolejnych iteracjach stosujemy zasadę „inspect and adapt” poprzez bieżące omawianie wyzwań napotkanych podczas realizacji zadań.

Strategia produktowa dla banku w warunkach niestabilnego otoczenia.

ŚRODA 21 marca | 14:00 - 18:00 | siedziba partnera | polsk

W trakcie case study zajmiecie się zagadnieniem usług doradztwa finansowego dla start upów i rozwiniętych przedsiębiorstw świadczonych przez firmę doradczą. Dowiecie się w jaki sposób konsultanci mogą wspierać innowatorów, co stanowi największe wyzwania i ryzyka, a także będziecie mieli możliwość wypracowania własnego podejścia do wdrażania nowych rozwiązań na rynek. Kolejnym krokiem będzie wspólna weryfikacja podejścia względem najlepszych praktyk wykorzystywanych w projektach przez czołową firmę doradczą KPMG. Profil uczestnika: III-V rok studiów, ogólne zainteresowanie konsultingiem, komercjalizacjami, biznes planami, wycenami przedsiębiorstw, doradztwem biznesowym.

PwC_logo_new.jpg
solon.png
oc&c.png

Customer Journey w Bankowości

ŚRODA 21 marca | 13:15 - 16:15 | siedziba partnera | polskI

Odwiedź siedzibę PwC, by spotkać się z Zespołem FS Strategy i dowiedzieć się, jakich projektów spodziewać się pracując w konsultingu dla sektora bankowego, przedyskutować podejście do definiowania person oraz projektowania Customer Journey, zaproponować grupę docelową i własne rozwiązanie wpływające na CX w bankowości. Dodatkowo, przygotowaliśmy testy rekrutacyjne w trybie zerówkowym, rozgrzewkowy quiz z nagrodami oraz networking z konsultantami FS Strategy. Customer journey to zyskująca na popularności metoda projektowa pozwalająca na optymalizacje doświadczenia Klienta w zgodzie ze strategicznymi celami firmy.

Disrupt the Polish TV landscape

THURSDAY 15 marcH | 17:00 - 19:30 | COMPANY HQ | ENGLISH 

Online players (e.g. Netflix) drive the trend away from traditional TV consumption. Suggest a business development initiative for the creation of a new, cutting-edge, future-proof TV experience. Your objective will be to develop new and promising business opportunities for Polish TV and media companies by leveraging their core assets and core competencies

Stand out or stand still - jak rosnąć na rynku FMCG

WTOREK 20 MARCA/CZWARTEK 22 marca | 14:00 - 20:00 | siedziba partnera | polskI

W trakcie case study zmierzysz się z prawdziwym biznesowym wyzwaniem, tworząc strategię wzrostu dla wiodącego producenta FMCG. Twoim zadaniem będzie wybranie ścieżki wzrostu dla klienta, a także opracowanie głównych założeń strategii wchodząc w nowe kategorie produktowe, dokonując ekspansji międzynarodowej, czy też rozwijając się poprzez M&A. Po rozwiązaniu case study z przyjemnością zaprosimy Cię na wydarzenie networkingowe, w trakcie którego będziesz mógł/-a poznać konsultantów OC&C.

profitia.jpg

Twój start(up) w zakupy

ŚRODA 14 marca | 15:00 - 18:00 | siedziba partnera | polskI

Jesteś współzałożycielem start-upa. Rolą Twoją i Twojego zespołu będzie dbanie o koszty zakupowe w kilkunastu kategoriach zakupowych. Koszty te będą rosnąć wraz ze wzrostem firmy. Dlatego od początku trzeba nimi prawidłowo zarządzać i trafnie wybierać priorytety. Na naszym case’ie dowiesz się na czym polega zarządzanie kategoriami zakupowymi oraz w jaki sposób można budować strategie zakupowe dla poszcze- gólnych kategorii. Rozwiązując case w małych grupach opracujecie naj- lepsze biznesowo rozwiązania, a następnie zostanie to skonfrontowane z opinią grupy inwestorów chcących zainwestować w Wasz start up.
Najefektywniejszy zespół otrzyma atrakcyjne nagrody.